Styrketrening på Family Sports Club

 

Odal Svømmeklubb etablerte for noen år tilbake en avtale med FSC for de svømmere som ønsker å satse skikkelig, slik at de skulle få en mulighet til å trene styrke under gode forhold. Det er en del viktige forhold som Odal Svømmeklubb sine medlemmer må være klar over i den forbindelse.

Alle som ønsker å trene på FSC må ha godkjenning av hovedtrener.  Dette fordi tilbudet kun gjelder de medlemmer som er med på stevner og trener svømming fast på tirsdager og torsdager, og har en seriøs fremtreden i forhold til idretten sin.

 

Hovedtrener oppdaterer en liste med navn på de som er godkjent. Listen ligger i resepsjonen hos FSC. Du må melde deg i resepsjonen og krysse av hver gang du trener. Klubben betaler stykkpris pr person pr gang.

 

Treningene er fast hver mandag fra ca kl 18:00, da er Bjørnar eller Karin Grendel der, slik at dere som er mellom 13 og 16 år får trent relevant styrketrening. FSC krever som en del av avtalen at vi må ha voksne tilstede for å veilede de mellom 13 og 16.

Dere som er over 16 år, kan trene 2 til 3 ganger i uken, uten å ha en voksen fra klubben tilstede.

 

Hilsen
Bjørnar Grendel

3.september 2009