Bilder

  

18.4.2018 Sosial TUR 2018, se Facebook og her

 

ÅRSMØTE 2018 - 9. april 2018. Dokumenter:

- Budsjett 2018

- Valg 2018

- Årsmelding 2017

- Regnskap 2017

- Dagsorden / agenda

 

13.3.2018 IDC HAMAR arrangeres 28.4.2018 - Se Facebook

 

Odal Svømmeklubb bilder

 

 

Odal Svømmeklubb har et rikt bildearkiv helt tilbake til år 2000.

 

Det ligger her: http://bilder.odalsvommeklubb.com

 

Sende mail til post@odalsvommeklubb.com for å få tilgang.

 

Har du først tilgang kan du også legge inn egne OSK-bilder.

 

VIKTIG !!

Send mail til post@odalsvommeklubb.com når:

- du vil at bilder som er lagt ut skal slettes.

- du vil reservere deg/barnet ditt mot at det blir lagt ut bilder på nett, bildearkiv og Facebook.

Medlemmer får god pris her:

Sponsorer:

Copyright ® Odal Svømmeklubb