Informasjon

  

18.9.2018 Invitasjon til IDC på Elverum 27.10.2018. Trykk her

 

15.8.2018 Oppstart trening 28.august til samme tider.

 

Velkommen alle "gamle" og nye medlemmer!!

 

1.8.2018 Informasjon om påmelding til svømmeskolen! Trykk her

 

 

Grastorandelen

Odal Svømmeklubb er med, så når du tipper hadde det vært fint om du hadde valgt å støtte Odal Svømmeklubb

Organisasjonsnummer 988271241

Ressurspersoner:

  • Hovedtrener i klubben er Steffen Tangen

Mob: 951 51 279

e-post: steftang@online.no

 

  • Leder for Norges Svømmeskole i Odalen er Kim Stine Bekkelund. mob: 45803934

e-post: ns@odalsvommeklubb.com

Info: http://www.tryggivann.no/

Medlemmer får god pris her:

Sponsorer:

Verv i styret i klubben:

  • Leder Bjørn Erik Sandnes

Mob: 93439872

e-post: bjorn.erik.sandnes@odalsvommeklubb.com

 

  • Nestleder: Kim Stine Bekkelund

mob: 45803934

 

  • Kasserer Bjørnar Grendel

Mob: 407 69 303

e-post: bjornargr@gmail.com

 

  • Sekretær Kristian Fjeld

Mob: 410 65 533

e-post: Kristian.fjeld@bilia.no

 

  • Medlem Pål Michelson

Mob: 915 87 208

e-post: Pal.michelson@gmail.com

 

  • Medlem Ann Kristin Bekkelund

Mob: 450 32 984

e-post: akb666@hotmail.com

Politiattest

WEBansvarlig er Bjørn Erik Sandnes

Mob: 934 39 872

post@odalsvommeklubb.com

 

Copyright ® Odal Svømmeklubb