Informasjon

  

8.4.2019 IDC på Kongsvinger påmeldingsfrist 11.4.2019. Invitasjonen ligger her

4.3.2019 Innkalling til Årsmøte. Se her


9.2.2019 Invitasjon til Irene Dalby Cup i Arvika 16. mars 2019, invitasjonen ligger her


9.12.2018 Irene Dalby Cup på SKARNES lørdag 26. januar 2019.

Her er invitasjonenGrastorandelen

Odal Svømmeklubb er med, så når du tipper hadde det vært fint om du hadde valgt å støtte Odal Svømmeklubb

Organisasjonsnummer 988271241

Ressurspersoner:

  • Hovedtrener i klubben er Steffen Tangen

Mob: 951 51 279

e-post: steftang@online.no


  • Leder for Norges Svømmeskole i Odalen er Kim Stine Bekkelund. mob: 45803934

e-post: ns@odalsvommeklubb.com

Info: http://www.tryggivann.no/

Medlemmer får god pris her:

Sponsorer:

Verv i styret i klubben:

  • Leder Bjørn Erik Sandnes

Mob: 93439872

e-post: bjorn.erik.sandnes@odalsvommeklubb.com


  • Nestleder: Kim Stine Bekkelund

mob: 45803934


  • Kasserer Bjørnar Grendel

Mob: 407 69 303

e-post: bjornargr@gmail.com


  • Sekretær Kristian Fjeld

Mob: 410 65 533

e-post: Kristian.fjeld@bilia.no


  • Medlem Pål Michelson

Mob: 915 87 208

e-post: Pal.michelson@gmail.com


  • Medlem Ann Kristin Bekkelund

Mob: 450 32 984

e-post: akb666@hotmail.com

Politiattest

WEBansvarlig er Bjørn Erik Sandnes

Mob: 934 39 872

post@odalsvommeklubb.com


Copyright ® Odal Svømmeklubb